Air for sale For You

CARRIER " 42SAE Series " R32

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ

แบบติดผนัง รุ่นโปรโมชั่น ราคาประหยัด ปลีก-ส่ง ทั่วประเทศ www.aigair.com

รุ่นขนาด BTUราคาราคาพิเศษ 
38SAE010+42SAE0109,315.00 BTU15,515.0010,700.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38SAE012+42SAE01212,078.00 BTU17,655.0012,200.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38SAE018+42SAE01818,561.00 BTU27,285.0019,200.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38SAE025+42SAE02524,015.00 BTU36,915.0025,200.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ

CARRIER "42TSF Series 5 " R410A

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier แบบตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า เบอร์5 รีโมทแบบมีสาย+สวิง

รุ่นขนาด BTUราคาราคาพิเศษ 
38TSF0181A1+42TSF0181CP18,100.00 BTU36,273.0025,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38TSF0242A1+42TSF0242CP24,200.00 BTU40,553.0029,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38TSF0301A1+42TSF0301CP30,000.00 BTU52,323.0037,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38TSF0361A1+42TSF0361CP36,100.00 BTU57,673.0040,800.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38TSF0401A1+42TSF0401CP40,200.00 BTU64,093.0045,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ

CARRIER "42VLG Series 5" R410A

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ Carrier  รุ่นตั้ง / แขวน เบอร์5/มอก. รีโมทแบบมีสาย ปลีก-ส่ง www.aigair.com

รุ่นขนาด BTUราคาราคาพิเศษ 
38RLG012R100+42VLG004X11013,307.00 BTU27,285.0018,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RLG018R100+42VLG006X11019,448.00 BTU35,952.0024,700.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RLG018S101+42VLG006X11019,448.00 BTU42,800.0029,000.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RLG024R100+42VLG008X11024,908.00 BTU44,191.0029,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RLG030S101+42VLG010X11030,026.00 BTU57,780.0038,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RLG036S101+42VLG012X11036,167.00 BTU59,920.0040,800.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RLG036S301+42VLG012X31036,167.00 BTU61,525.0041,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RLG040S101+42VLG014X11040,262.00 BTU66,447.0044,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RLG040S311+42VLG014X31040,262.00 BTU68,587.0046,800.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ

CARRIER " 42HGE Series " R410A

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier รุ่นติดผนังเบอร์5 เหมาะกับงานโครงการ ปลีก-ส่ง www.aigair.com

รุ่นขนาด BTUราคาราคาพิเศษ 
38HGE030+42HGE03030,000.00 BTU60,455.0040,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38HGE036+42HGE03636,000.00 BTU70,513.0046,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ

CARRIER " Cassette Type #5" R410A

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ Carrier แบบฝังฝ้ากระจายลม 4 ทิศทาง เบอร์5/มอก. รีโมทไร้สาย ปลีก-ส่ง www.aigair.com

รุ่นขนาด BTUราคาราคาพิเศษ 
40TSF013UP13,000.00 BTU37,343.0027,600.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
40TSF018UP18,100.00 BTU41,623.0031,000.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
40TSF024UP24,200.00 BTU45,903.0034,200.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
40TSF0301UP30,000.00 BTU63,023.0046,700.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
40TSF0361UP36,100.00 BTU69,443.0051,200.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
40TSF0401UP40,200.00 BTU74,793.0055,300.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
40TBU0481UP51,500.00 BTU78,003.0058,200.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RE060SC+40KMT06052,000.00 BTU93,946.0072,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ

CARRIER " 40QB / 40QD Series " R22 ตู้ตั้งพื้น

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ Carrier แคเรียร์ แบบตู้ตั้งพื้น  รีโมทแบบมีสาย ปลีก-ส่ง ราคาถูก www.aigair.com

รุ่นขนาด BTUราคาราคาพิเศษ 
38RE036G21+40QB03636,167.00 BTU52,537.0039,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RE036BSCG21+40QB03636,167.00 BTU53,607.0040,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RE036SCG21+40QB03636,167.00 BTU55,319.0042,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38LB048SC+40QB04848,000.00 BTU69,764.0054,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38LB060SC+40QB06060,000.00 BTU79,608.0062,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38LB007SC+40QD08078,000.00 BTU116,309.0088,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38LB009SC+40QD12098,000.00 BTU134,606.0099,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38LB012SC+40QD120120,000.00 BTU150,442.00115,000.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38LB015SC+40QD150150,000.00 BTU201,909.00155,000.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ

CARRIER " 42VLU Series " R410A มอก.

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ Carrier " แคเรียร์ " ชนิดตั้ง/แขวนรุ่น มอก. รีโมทแบบมีสาย -สวิง รับประกัน 1ปี ต้องการรีโมทไร้สาย เพิ่ม 1100 บาท  ปลีก-ส่ง ทั่วประเทศ www.aigair.com  

รุ่นขนาด BTUราคาราคาพิเศษ 
38RLU012R100+42VLU004X-1012,283.00 BTU25,573.0017,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RLU018R100+42VLU006X-1018,084.00 BTU32,207.0021,800.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RLU024R100+42VLU008X-1024,255.00 BTU38,520.0026,400.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RLU030R100+42VLU010X-1030,026.00 BTU45,261.0031,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RLU036S301+42VLU012X-1036,167.00 BTU55,961.0039,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RGT036R110 / 42VFT012X-10(220V.)36,167.00 BTU51,574.0039,700.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RLU036R100+42VLU012X-1036,167.00 BTU53,072.0036,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RLU040S101+42VLU014X-1040,262.00 BTU59,706.0041,600.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RLU040S301+42VLU014X-1040,262.00 BTU61,311.0042,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RLU048S301+42VLU016X-1048,000.00 BTU68,694.0047,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
38RLU060S301+42VLU020X-1060,000.00 BTU76,505.0052,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ

CARRIER Carrier " 42HFE Series R32 " เบอร์5

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ "แคเรียร์ R32" ชนิดติดผนังปี2560 ประหยัดพลังงาน กินไฟน้อยและค่า SEER สูง ปลีก/ส่ง บริการจัดส่งทั่วประเทศ 02-9315891 , 02-9314801 www.aigair.com 

รุ่นขนาด BTUราคาราคาพิเศษ 
42HFE010+38HFE0109,500.00 BTU16,500.0010,800.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
42HFE013+38HFE01312,800.00 BTU19,500.0011,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
42HFE018+38HFE01818,500.00 BTU26,500.0018,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
42HFE025+38HFE02525,000.00 BTU31,900.0023,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ

For Facebook

Services Overview

สำหรับงานโครงการ , ช่างแอร์ และ ผู้รับเหมา ขอราคาพิเศษโดยตรงที่คุณนิพนธ์ โทร. 084-7191999

Contact Us

บริษัท เอ.ไอ.จี.แอร์ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด

Address: 9/449 ม.10 ซ.ลาดพร้าว 53(โชคชัย4) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
TEL: 029-315-891,029-314-801
FAX:029-357-733
Hot line: 08-4719-1999
E-mail: aigair.p@gmail.com